ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Gastroquality Webáruház (GastÁSZF letöltése (PDF) >> ro Quality 1173 Budapest 522 utca 4.; továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

Magunkról

1.1. A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Vásárlóink minél egyszerűbben megtalálhassák, kiválaszthassák és megvásárolhassák a keresett terméket.

Az webáruház funkcióit igyekeztünk a felmerülő igényekhez igazítani, és ezen túlmenően próbáljuk megkönnyíteni, segíteni a vásárlást. A legmegfelelőbb termék kiválasztásának elősegítésére, igyekszünk Vásárlóinknak a lehető legtöbb információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

1.2. A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

1.3. Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. menüpontban található.

Tájékoztató adatok

Gastro Quality Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 • székhelye: 1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 45.
 • telephelye: Budapest X ker. Körösi Csoma Sándor út 45.
 • a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság, hatóság megnevezése: Fővárosi bíróság Cégbíróság
 • cégjegyzékszáma vagy nyilvántartásba vételi száma: Cg: 01-09-932201/4
 • adószáma: 11732985-2-42
 • képviselője: Fenyvesi Jenő
 • • elérhetőségek: telefon, fax: 06-1/201 3753
 • • e-mail: info.gastroquality@gmail.com

Az „Általános szerződési feltételek" és a honlapunk nyelvezete magyar.

A szerződés megkötésének illetve a szerződésnek a lehetséges nyelve: magyar

A szerződés tárgya:

Az Gastro Quality Kft. által gastroquality néven üzemeltetett internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

Az „Általános szerződési feltételek" és a honlapunk nyelvezete magyar.

A szerződés megkötésének illetve a szerződésnek a lehetséges nyelve: magyar

Vételár, fizetési feltételek:

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely magyar forintban értendő és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron (ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza) vagy, ha időközben a termék ára csökken akkor a vásárló számára kedvezőbb áron szállítja ki a megrendelőnek. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak. A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A vételár kiegyenlítés:

 • futárszolgálatnak, készpénzben az áru átvételekor, vagy előreutalással a K&H 10401282-50515757-76701015 számlaszámra

Adatbeviteli hibák javításának technikai feltételei:

A kosárba rakott termáklistát megtekintheti a webáruházban a baloldalon a Kosár alatt elhelyezkedő „Ugrás a kosárhoz" linkre kattintva. Itt lehetősége a „Mennyiség" adatbeviteli mezőben módosítani a rendelt mennyiséget, törölheti a terméket a kosárból, a törlés ikonra kattintva, valamint a módosítások után frissítheti a kosár tartalmát. A frissítés után a fizetendő végösszeg már helyesen jelenik meg a kosárban. Tovább haladva a rendelési folyamaton a számlázási és a szállítási adatokat a „Címet frissít" linkre kattintva bármelyik adatot módosíthatja a beviteli mezőkben, majd a „Mentés" gombra kattintva elmentheti a módosításokat.

A „Megrendelés megerősítése" gomb választásával véglegesítette rendelését, amely megérkezik rendszerünkbe. Ezután hamarosan megkapja a visszaigazoló e-mailt, amelyben mégegyszer ellenőrízheti minden adatot megfelelően adott-e meg. Amennyiben ekkor fedez fel valamilyen hibát, akkor sincs semmilyen probláma, hiszen a rendelés semmilyen kötöttséget nem jelent az Ön számára. Ez esetben a módosítást viszont már csak ügyfélszolgálati munkatársunk tudja elvégezni, ezért a hibát – lehetőleg minél előbb – jelezze az info.gastroquality@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Itt is kiemeljük, hogy adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek nem adjuk ki (Ez alól kivételt képez a szállításhoz szükséges adatok átadása a szállítónak.)

Szállítási feltételek, határidők:

 • A megrendelő adatainak megadásakor egy olyan szállítási címet kell közölni, ahol a megadott szállítási napon (a rendelés befogadásától számított 2-3 munkanap) NAPKÖZBEN, 8.00-17.00 között fogadni tudják az utánvétes küldeményt!
 • Amennyiben a rendelt termék valamelyike nincs raktáron, akkor a munkatársunk e-mail-ben vagy telefonon értesíti Önt arról, hogy melyik termékre kell várni és mikor várható a szállítás
 • Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol napközben akár cégünk, akár a futárszolgálat munkatársai elérhetik Önt a csomaggal kapcsolatos bármilyen esetlegesen felmerülő nehézségek kezelése érdekében.
 • Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.
 • Amennyiben valamilyen okból a megrendelő illetve a feltüntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás időpontjában, a futárszolgálat a megrendelő által megadott telefonszámon egyeztet vele a küldemény ismételt kiszállításával kapcsolatban. FONTOS! A futárszolgálat csak még egyszer kísérli meg újra a kiszállítást, ezután visszahozza a csomagot a feladónak.
 • Garantáljuk, hogy minden esetben az Ön érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. A rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Néhány esetben a mi hibánkon kívül (például ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot és több e-mail-ünkre sem válaszol) nem tudjuk a rendelést kellő sebességgel feldolgozni. Minden olyan esetet, amikor a rendelést a mi vagy a beszállítónk hibájából nem teljesítettük vagy rontottuk el, teljes rugalmassággal kezelünk vagy pénz visszafizetési garanciával élünk.

Az árucikkek cseréje:

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Gastro Quality Kft. díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük Önnek. A meghibásodás igazolásához a garanciális szervíz szakvéleményére van szükség. A Gastro Quality Kft fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy címről visszakapja a küldeményt, akkor a kiküldés újbóli kérésére a megrendelést csak előre fizetés esetén teljesítse.

Az elállás joga:

A Gastro Quality Kft. a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:

1. A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

2. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3. Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

4. Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

5. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:

1. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

2. Olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ.

3. Olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

4. Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

5. Hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében.

6. Szerencsejáték-szerződés esetében.

Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok, minőségi kifogások

A Gastro Quallity Kft. a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint jár el:

1. Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

2. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

3. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

4. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

5. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

6. A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

7. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

8. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A jogérvényesítés helye az Gastro Quality Kft. székhelye: 1173 Budapest, 522 utca 4 A jogérvényesítés a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján készített „Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról" nevű nyomtatványon történik.

Jótállás, garancia:

A Gastro Quality Kft. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:

1. A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

2. Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).

4. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Sikertelen kézbesítés:

A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.

Adatvédelem:

A Gastro Quality Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez valamint információ közléséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azt tovább harmadik félnek. (Ezalól kivételt képez az alvállalkozóként alkalmazott szállító cég.)